СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
В практиката си съм се сблъсквал длъжници, които отказват да изпълняват задълженията си. При наличие на изобретателност и упоритост обаче повечето дългове могат да бъдат погасени. Важна е мотивацията на адвоката и стратегията, към която прибягва при работата си със съдебния изпълнител.