СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
Адвокат Здравко Василев е оказвал съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти при всички етапи на тяхната подготовка: проверка има ли тежести върху продавания имот, изготвяне на предварителен договор, уговаряне как ще се извърши заплащането на съответната цена, за да бъдат и двете страни по сделката гарантирани срещу злоупотреба, изготвяне на проектонотариален акт и помощ при регистрацията на извършената сделка.