ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКА

В практиката си съм водил поредица от дела за обезщетения от транспортни и трудови злополуки, както и настъпили при необичайни обстоятелства инциденти - увреждания от електрически ток, срутили се сгради, необезопасени напоителни канали. Присъдените обезщетения надхвърлят милион лева.

 

Обезщетение при ПТП, трудова злополука, непозволено увреждане / деликт